Energetický provoz montovaných hal může být velmi šetrný

Venkovní výpočtová teplota -15°C, vnitřní výpočtová teplota +16°C, střední teplota venkovního vzduchu 4,6°C, 246 topných dnů, provoz 14 hodin denně, vytápění sálavé, min. účinnost vytápěcího systému 85%, palivo zemní plyn o výhřevnosti 35,8 MJ/m3.

Varianta zateplení č. 1 : Tepelná izolace z minerálních rohoží URSA PUREONE DF 39 v tl. 40 mm mezi dvěma membránami, bez vzduchové mezery, součinitel prostupu tepla U=0,975W2K

PŮDORYSNÝ ROZMĚR (m) Tepelný výkon (kW) Roční potřeba tepla (kWh) Roční potřeba zemního plynu (m3)
18 x 36 89 141 281 14 207
25 x 45 156 249 182 25 057
36 x 36 170 268 342 26 984
36 x 54 240 376 721 37 882

Varianta zateplení č. 2 : Tepelná izolace z minerálních rohoží URSA PUREONE DF 39 v tl. 200 mm mezi dvěma membránami, bez vzduchové mezery, součinitel prostupu tepla U=0,195W/m2K

PŮDORYSNÝ ROZMĚR (m) Tepelný výkon (kW) Roční potřeba tepla (kWh) Roční potřeba zemního plynu (m3)
18 x 36 47 64 061 6 442
25 x 45 84 117 244 11 790
36 x 36 92 126 280 12 699
36 x 54 134 181 415 18 243

Volba obvodového pláště

Volitelné řešení obvodového pláště znamená přizpůsobení potřeb pro zimní i letní období z hlediska tepelné pohody a možnosti otevírání celého (nebo jen části) obvodového pláště.

Obvodový plášť lze realizovat dvojitou membránou s možností vyrolování a tím otevření haly v letním období, variantně přicházejí v úvahu pevný zateplený skládaný plášť, sendvičový panel nebo hliníko-skleněné otevírací stěny.

Sportovní hala se může vytápět jen když je právě využívána

Ideálním způsobem je sálavé temperování a vytápění elektrickými nebo plynovými zářiči zavěšenými pod stropem. V tomto případě se vytápí plochy, na kterých probíhá provoz. Orientační roční spotřeby tepla vybarných typů hal jsou uvedene v energetické tabulce.

Investiční náklady se Vám mohou vrátit již za 5 let

U tenisové haly rozměru 18 x 36 m v zatepleném provedení se předpokládá návratnost vložených prostředků při optimálním provozním využití za pět až šest let. U staveb s více dvorci se o něco snižují investiční náklady a zvyšují příjmy vzhledem k možnosti lepšího komerčního využití, umístění turnajů, letních tenisových škol apod.

Většinu času není potřeba v halách svítit

V případě realizace nezateplených hal, např. jizdárny, není nutno po většinu dne v halách svítit, a to díky vysoké propustnosti světla dvojité střešní membrány, což je významná ekonomická úspora.


Language: CZ SK EN RU HR

HLAVNÍ VÝHODY NAŠÍ HALY

  • velmi levné řešení
  • nízká energetická spotřeba
  • komfort po celý rok
  • rychlá návratnost investice
  • volitelné opláštění a zateplení
  • otevírání obvodového pláště
  • mimořádná životnost